Plastik Tüp/Varil

Plastik Variller

Plastik variller genellikle HDPE' den üretilir. Plastik variller genellikle sıvı, toz, macun ve yarı katı ürünlerin taşınmasında kullanılır. Çelik varil­lerle taşınamayan ya da taşınması sakıncalı olan ürünler plastik variller­de taşınır. Ayrıca oldukça hafif olmaları nedeniyle taşıma avantajı bakı­mından çelik varillere tercih edilir. Plastik varillerin bir çoğu kimyevi ürünlerin ambalajı olarak kullanılır. Gıda işleme sanayinde ise plastik variller, konsantre meyve suyu, sebze püreleri, turşu, salça, salamura ba­lık, reçel, maya, zeytin yağ ve gıdalara lezzet verici katkı maddelerinin taşınması ve depolanması için kullanılır. HDPE' nin özelliklerinden dola­yı HDPE variller, oksijen, CO2, su buharı bariyer sağlarken oksitlenme­ye hassas ürünlere bu yönüyle rasyonel bir kullanım sağlar. Plastik varil­lerin çemberli olan çeşitleri de mevcuttur. Çemberli plastik varillerin va­kum oluşmasını engelleyen özel kapaklı olanları da mevcuttur. Her ne kadar plastik valilerin performansları iyi sağlam hafif, dayanıklı, paslan­maz ve paslanmaz ve iklim koşullarına dirençli ambalajlar ise de örneğin perklor etilen ve triklor etilen gibi inorganik klorlu hidrokarbonlardan ve benzeri toluen gibi aromatik hidrokarbonlardan etkilenirler. Varille­rin uluslararası taşımacılık ölçülerine uygun olması çok önemlidir. Bir varilin uluslararası normda olduğunu belgeleyen kodlar kullanılır bun­lar; UN - Birleşmiş Milletler sembolü, 1H1- varilin tasarımına ait spesifikasyonu, Y yoğunluğu ve ürünün hangi grupta olduğunu ve azami ne ka­dar gr/cm3 'e kadar yoğunlukta olanların ambalajında kullanıldığını, Kpa cinsinden hidrolik test basıncını, üretim ayı ve yılını, TR onayın verilmiş olduğu ülkeyi ve o ülkedeki üretici firmayı belirtmek için kullanılır.

Plastik Tüpler

Plastik tüpler,  LDPE' den  üretilmekle beraber HDPE  ve  PP'de özel amaçlı uygulamalarda kullanılır. LDPE? nin nem bariyer özelliği yüksek, maliyeti düşük ve dış görünümü iyidir, ancak özel bir kaplama olmadan iyi bir oksijen ve koku bariyer özelliği oluşturmaz. HDPE' nin bariyer özelliği LDPE' den oldukça iyidir, ve gres gibi hidrokarbon bazlı ürünle­rin ambalajlanmasında kullanılır. Leke tutmaması gereken bazı uygula­malarda PP kullanılır. PP'in koku bariyer özelliği ve yüksek ısıya dayan­ma gücü daha yüksektir. Hem HDPE hem PP, LDPE' den daha serttir bu yüzden tüpün sıkılması zorlaşır, ayrıca pahalıdır. Bu nedenlerden dolayı, LDPE diğerlerine göre daha çok kullanılır. Plastik tüplerin uzun kenarı boyunca herhangi bir dikiş yoktur, fakat ağız tarafı gövdeye yapıştırılır. Plastik tüplerin boyutlarında uluslararası standartlar yoktur. Ancak, her üreticinin kendine özel bir standart kümesi mevcuttur. Plastik tüplere, alüminyum tüplerde olduğu gibi kuru ofset yöntemiyle baskı uygulanır. Plastik   tüpler,  genellikle  kozmetik  ve  temizlik   malzemeleri,  güzellik kremleri ve diş macunu ambalajı olarak kullanılır. Bir yere kadar gıda ambalajı olarak bu tüplerden yararlanılır. Plastik tüpler, sıkıldığında alü­minyum tüpler gibi şekil değiştirmez. Gıda ambalajında bu özellik bir kusurdur. Çünkü her sıkmadan sonra tüpün içine hava emilir. Hava ile birlikte bakteri, mantar v.b. tüpün içine girer. Plastik tüpler, sıcak olarak sterilize edilemez.

Plastik Tüp Sağlamasında Belirlenmesi Gereken Temel Kriterler

  • Ambalajlanacak ürünün akışkanlığı (vizkozitesi), her birim ağırlığı ve hacmi, pil değeri, gereksinim duyulan nem, yağ, gazlara karşı bariyer özelliği, ürünün dolumdan sonra sterilizasyonu ve raf ömrü ile ilgili bilgi­ler.  
  • Tüpün ağzının şekli, kapatma yöntemi (vidalı kapak, perdeli kapak vs)
  • Tüpün üretiminde kullanılan malzeme.
  • Tüpün boyutları ( mevcut standart boyutlar arasından seçmenin yararı büyüktür)
  • Tasarımı ve uygulanacak baskı yönergesi.
  • FUAR TAKVİMİ

İlginç Tasarımlar / Interesting Designs

Kurabiye ambalajı
Süt şişesi
Bakliyat poşetleri
Espresso kahve ve bardağı
Kuru pasta paketi
Şekerleme paketi
Meyve suyu paketi
Soğan kutusu
Vodka şişesi
Zeytinyağı şişesi
Karamel kutusu
Tümünü Göster »
Sembol 5

Ambalaj Sembolleri

Alevlenebilir ürün içermektedir.
Başa Dön