Thermoformik Kutular

ISIL OLARAK ŞEKİLLENDİRİLMİŞ PLASTİK KAP, TEPSİ, TAVALAR

Termoform plastik ambalajlar belli başlı üç aşamada üretilir. Birinci aşa­ma plastik taşıyıcı katman (web) ekstrüde edilip rulo haline getirilir. İkinci aşamada rulodan alınan plastik katman (web) ısıl şekillendirme makinesinde ısıtılarak daha henüz yumuşak konumdayken kalıpla pres­lenerek ya da derin çekme yöntemiyle şekillendirilip soğutulur. Soğutul­duktan sonra ortaya çıkan tepsi, tava kaseler kesilir ve levhanın geri ka­lanı ekstrüzyon aşamasına geri gönderilir. Üçüncü aşama ise; hazırlan­mış paketlerin üzerine baskı yapılır. Isıl olarak şekillendirilen, kapaklı kaseler, yoğurt, dondurma ve çeşitli tatlıların dahil olduğu süt ürünleri­nin deterjan gibi ürünlerin tüketici ambalajı olarak kullanılır. Tepsiler ise; genellikle et, et ürünleri ve meyveler için perakende ambalaj işlevi yapar.

HIPS (Yüksek Darbelere Dayanıklı Polistren) Kaplar, Tespsiler : Isıl olarak şekillendirme özelliği iyi olan HIPS'den termoform yöntemiyle üretilen kap, tepsi, tava tipi ambalajlarının sağlamlığı yeterlidir. HIPS kap ve tepsiler; yoğurt, peynir, tarama, dondurma ve çeşitli tatlıların am­balajı olarak kullanılır.

PS (Polistren Köpük) Ambalajlar : Çok hafif ve yoğunluğu düşük iyi bir ısı yalıtım özelliği olan PS'den üretilen tepsiler kırılgan olduğu için kulla­nım alanı dardır. Bu ambalajlar, et ve et ürünleri ile yumurta için pera­kende satış ambalajları olarak kullanılır.

PVC (Polivinilklorid) Kap ve Tepsiler : Oldukça iyi kimyasal dirence sa­hip, sağlam, çok berrak ve kolay renklendirilebilen ve yağlara karşı iyi bir bariyer sağlayan PVC'den üretilen kap ve tepsiler; margarin, tereyağ, reçel , marmelat, taze et ve et ürünleri , çeşitli çikolataların ambalajı olarak kullanılır. Gıda ambalajı olarak kullanılacak ise; bu kabın gıda ile direkt temas etmesi uygun kalitede PVC'den üretilmelidir.

PP (Polipropilen) Kaplar : Isıl şekillendirme uygulamalarında oldukça yeni olan PP, HIPS ile rekabet halindedir. PP levhasının hem ekstrüde edilmesi hem de ısıl olarak şekillendirilmesi daha yavaştır ve bu nedenle HIPS' dan daha pahalıdır. Isıl olarak şekillendirilen HIPS ve PP ambalaj­ları arasındaki fiyat farkı bütün dünya pazarlarında çok büyük farklılık­lar gösteren ham madde fiyatlarına bağlıdır. Ancak PP'in, yüksek ısıya dayanıklılığı (120 ? 140 °C), su buharı ve oksijen karşı iyi bariyer özelli­ğinin olması ve kimyasal maddelere karşı direnci gibi özellikleri, ısıl olarak şekillendirilen ambalajlar içinde onu en iyisi yapar.

CPET Kristalize Polyester Kap ve Tepsiler : CPET, kap ve tepsiler ye­nidir. Bu kaplar, pahalı gıda ürünlerinin ambalajı olarak kullanılır, CPET tepsiler, alüminyum tepsilere bir alternatif olarak ortaya çıkmış.

Tepsiler; genellikle uygun bir plastik filmle ya elle ya da otomatik maki­neyle shrink ya da stretch sargılama şeklinde kapatılır. Tava ve kaseler; elle ya da otomatik makinelerle doldurularak kapatılır. Bunun için üç yöntem vardır:

 1. Alüminyum folyo ya da plastik film dolu ambalajın üzerine ısıl olarak yapıştırılır. Eğer bu kapatma yöntemi uygulanacak ise; tava ya da kase kenarının tasarımında bu yöntem göz önüne alınmalıdır. Herhangi bir ambalaja ısıl yapıştırma yöntemiyle kapak kapatma genellikle porsiyonluk yoğurt ve tatlı kaselerinde kullanılır.
 2. Isıl olarak şekillendirilen plastikten sıkı geçen bir kapak doldurulan ambalajların üzerine ya elle ya da makineyle kapatılır. Sıkı bir şekilde geçirilen geçme kapaklar ambalajı yeniden kapatılabilir yapar.
 3. Tava ve kaseler ısıl olarak yapıştırıldıktan sonra geçine kapak üzerine kapatılır. Bu tür bir kapatma yöntemi genellikle reçel, peynir ve benzeri uzunca bir sürede tüketilen gıda maddeleri ambalajında kullanılır. Ya­pıştırılan fleksibl folyo ambalajın kurcalanıp kurcalanmadığını belirtir­ken, geçme kapak ambalajın yeniden kapatılabilmesini sağlar.

Isıl Olarak Şekillendirilen Kapların Sağlanmasında Belirlenmesi Gereken Temel Kriterler 

Isıl olarak şekillendirilmiş tepsi, tava ve kaseler genellikle uzmanlaşmış bir üreticiden hazır olarak satın alınması yararlıdır. Çünkü yeni üretile­cek bir kap için daima bir kalıba gereksinim vardır (bu da maliyet demektir) . Uzun süreli ve sık yapılan üretimler için çelikten yapılmış ka­lıplar kullanılır. Çelik kalıplar, çok dayanıklı olmakla beraber çok da pa­halıdır. Kısa süreli üretimler için ahşap, alüminyum ya da reçine kalıplar kullanılır. Bu tip kalıplar, çelik kalıplardan daha ucuz olmakla beraber; kullanım ömürleri sınırlıdır. Termoform kapların maliyetinin önemli bir bölümünü, kalıp üretimi maliyeti oluşturur. Ancak bu tür ambalajlarda uzun süreli üretimlerde yeni bir kalıpla çalışmak, yani standart ambalajlar dışında yeni bir kap üretmek rasyoneldir. Aksi takdirde maliyeti mümkün olduğu kadar aza indirmek amacıyla standart tepsi, tava ve ka­selerden kullanmak doğrudur. Bu standart ürünlere, ayrıca ambalaj tü­keticisinin gereksinimine göre baskı uygulanır. Bu nedenle kullanıcının standart boyutlar talep etmesi önerilir.

 • Kalıptan çıkarmayı kolaylaştırmak, depolama ve taşımacılıkta üst üste istifleyebilmek için tepsi, tava ve kaseler konik olmalı (konik olanlar iç içe geçeceğinden silindirik olanlardan daha ucuza taşınır).
 • Malzeme dağılım kalınlığının mümkün olduğu kadar eşit olabilmesi için ambalajın yüksekliği asla kenar çerçeve çapından daha yüksek olma­malıdır.
 • Tasarımı (ambalajın köşeleri keskin, sivri olmamalıdır).
 • Kullanılacak plastik malme ambalajlanacak ürünle uyumlu olmalı­dır. Ambalajlanacak ürünün özelliğine göre plastik hammaddesi seçilme­lidir.
 • Ambalajı kapatma yöntemi de daima göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Kapak seçimi de ürün ve ambalaj ve kapatma sistemine bağlı olarak gerçekleştirilmelidir.
 • Isıl olarak şekillendirilmiş ambalajlara kuru ofset yöntemiyle 4 ya da 6 renkli makinelerde baskı uygulanır ve basılacak grafikler karmaşık fo­toğraf benzeri uygulamalar olmamalıdır.
 • FUAR TAKVİMİ

İlginç Tasarımlar / Interesting Designs

Kurabiye ambalajı
Süt şişesi
Bakliyat poşetleri
Espresso kahve ve bardağı
Kuru pasta paketi
Şekerleme paketi
Meyve suyu paketi
Soğan kutusu
Vodka şişesi
Zeytinyağı şişesi
Karamel kutusu
Tümünü Göster »
Sembol 4

Ambalaj Sembolleri

Metal bir malzemeden imal edildiğini gösteren geri dönüşüm kod numaraları 40,41?49?dur.
Başa Dön